header1.jpg

Stichting Kuren verzorgt de reis vanaf Schiphol naar het kuuroord en terug. Stichting Kuren biedt hotelaccommodatie met volpension aan, zodat u naast de kuurbehandelingen geen andere beslommeringen heeft, en u het meeste effect van de therapieën kunt verwachten.

Om de kuur goed tot zijn recht te laten komen is een verblijf van 3 weken aan te bevelen. De meeste mensen voelen zich in de tweede week door de extra inspanningen die het lichaam moet leveren extra moe. Deze moeheid verdwijnt gewoonlijk in de tweede helft van de tweede week.

Op elke georganiseerde reis gaan minimaal 2 begeleiders mee, waaronder in elk geval iemand van het bestuur. De taak van de begeleiders is de groep van dienst te zijn met o.a. het wegwijs maken in het kuuroord, zo nodig vertaler zijn bij het gesprek met de arts, eventuele onduidelijkheden op te lossen en ervoor te zorgen dat de mensen die meegaan zich op hun gemak voelen. De begeleiders hebben verder geen medische bevoegdheid. Begeleiders zorgen niet voor individuele begeleiding van personen.

Alle kuurbehandelingen worden aan het begin van de kuur aan iedereen individueel voorgeschreven door een deskundige arts. Deze kuurbehandelingen kunnen zowel individueel als in groepsverband gegeven worden. De kuurbehandelingen zijn in de regel 's morgens en in het begin van de middag, zodat er voldoende tijd overblijft om te rusten en te wandelen, etc. In elk kuuroord is dag en nacht een verpleegkundige en een arts aanwezig.

Stichting Kuren eist dat elke deelnemer een reisverzekering heeft, om bij calamiteiten verzekerd te zijn.

Het belang van een goede reis en annuleringsverzekering.

Diverse mensen vragen zich nog steeds af, waarom moet ik nog een extra reis en annuleringsverzekering afsluiten. Ik heb een ziektekosten verzekering, dus als mij wat gebeurt op een kuurreis, zal alles vergoed worden. Wij zullen u middels onderstaand schrijven het belang proberen uit te leggen van onderstaande verzekeringen.

Annuleringsverzekering

Veel mensen denken dat als je ziek wordt voor een kuurreis dat je maar het gedeelte hoeft te betalen waar de factuur voor ontvangen is. Dit is niet het geval. Als je in aanmerking komt voor een vergoeding van de ziektekosten verzekeraar, vergoeden zij niet, als de kuurreis niet gemaakt is. Je bent dus altijd verantwoordelijk voor het complete bedrag van de kuurreis. Dit kan dus betekenen dat je zelf een behoorlijk bedrag moet gaan betalen aan St. Kuren. Ook als je kuurreis moet worden afgebroken, kun je in aanmerking komen voor een gedeeltelijke vergoeding via de annuleringsverzekering.

De Reisverzekering

Deze is ontzettend belangrijk om af te sluiten. Indien je in het ziekenhuis terecht komt, worden de medische kosten wel vergoed door de ziektekosten verzekeraar, maar niet de eventuele repatriëring van de patiënt. Concreet houdt dit in, dat je niet vervoerd wordt naar Nederland en als de groep al weg is, is het ticket ook weg en zal je zelf moeten zorgen voor vervoer terug naar Nederland. Ook familie moet dan op eigen kosten overkomen. Dit kan ernstige gevolgen hebben en grote kosten met zich meebrengen. Vervoer met een ambulance naar Nederland kost al gauw zo’n 20.000,-- euro. Wij raden u dan ook met klem aan uw verzekeringen op orde te hebben en het Europese ziektekosten pasje bij u te hebben.